Történet Elnökség Fellépések
Népviseletek, Tánc-Repertoire Links Home
    Deutsche Version English Version


Népviseletek & Tánc-Repertoire


Népviseletek Tánc-Repertoire

Népviseletek


Nemzeti-, vagy csárdásviselet
Aufnahme 1985, Stadthalle Marburg Az együttesnek volt az elsö viselete, amelyik a nemzeti szineket, piros-fehér-zöldet mutatja. A nök, piros mellény, fehér szokny, zöld kötényben, piros csizma és fejüken piros pártában mutatkoznak be. A ferfiak barna mellény, fehér ing, fekete nadrág és fekete csizmában mutatkoznak be.

Kalocsai népviselet
Kalocsai és környéke, vagy ahogyan nevezik a kalocsa vidéki népviselet, népi díszítömüvészet, a századfordulón kezd a ma ismert ragyogó szinekben kibontakozni. A nök nyáron viselt inge, pruszlikja, fökötöje, köténye gazdagon hímzett. A gazdagon hímzett ruhadarabok szineinek összeallitása korhoz kötött. A legények fekete nadrágot, a kétszeles bö ujjú vászoninget, viselik fekete mellényel és fekete keményszárú csizmát.

Sárközi népviselet
A Dunántúl legdíszesebb viseletét a Duna melléki Sárközben találjuk. A nö viselet gazdag hagyományai anyagukban és formájukban feltétlenül felhasználhatók a korszerü öltözködésben. Az öltözet együttesnek finom színharmóniája, az elegáns, váltózatos technikájú egy- és többszínü hímések kifejetten modern hatásúak. A bemutatott modern öltözet a hagyómányos lelki alapján készült, féher nö blúzokat és a brokátszoknyá-, pruszlik és kötényval. A ferfi viselet alig különböztet a környezö vidékekétöl. Fehér ing, fekete mellény, fekete nadrág és keményszárú csizmát viselnek.

Két nö és egy ferfi táncos saját kezdeményzésböl mutatkoznak még a Mezöségi, Széki és Kalotaszegi viseletben.

A ferfiak kék mellényt, fehér inget, fehér nadrágot, szalma kalapot és fekete csizmát viselnek.

Mezöségi viselet

A nö viselet egy hosszu szoknyából áll, amelyik a mell alatt tallérozott. A pamutanyag egyszínü, néha piros vagy fekete és kis virágmintával díszíve. Felete egy kötény, amelyik az egyik oldalán felkötik.

Széki viselet

A székely öltözet lényesen egyszerübb, mint a kalotaszegi, sokkal kevesebb díszítés van rajta, és az egyes öltözetdarabok színei is sokkal visszafogotttabbak. A nök egy b´bor pirosmellény, fekete hosszú szoknya, amelyik piros-zöld virágokkal van díszítve és színes fejkendöt is hordanak.

Kalotaszegi viselet

A kalotaszegi viselet minden formában, minden színhatásban egyike a legszebbek. A kalotaszegi nöi viselet a maga pompájával leg díszesebb öltözeteink közé tartozik. A lányok a fehérgyöngyös párta viseletét ezen a tájon örizték meg legtovább. Hajukat alakú választékkal egyágú fonatba fonták össze. A nöi ingek többfélék, ezeknek gallérját, kézelöjét és vállföjét kersztszemmel egyaránt gazdagon kivarrták. A vászonból vagy gyolcsoból szabott pendelyt a szoknyához hasonlóan ráncolták és ebböl ünnepnap többet is felvették. Erre húzták a kalotaszegiek jellegzetes szoknyáját, a muszujt (bagazia).


Tánc-Repertoire

Üveges Tánc

Egy Dunamenti leánytánc, ahol a lányok egy vörösborral telt üveggel, a fejüken, táncolnak.

Nagypárosb Tánc

Lendületes párokörtánc

Léanykarikázó

Ecseri részlett

Öcsényi karikázó

Hármas leány karikázó (Sarköz)

Háromugrós

Dunamenti leány lánc és körtánc

Tardonai

Eszak-keleti leány karikázó; a-capella

Ugrós - Kalocsai mars

Kalocsai, délmagyarországi Dunamenti párostánc

Tápéi újpáros

Szegednek egyik városrésze. Párostánc; hasonló a Tápéi Darúbübörgöhöz

Somogyi páros

Somogy megyei elénk leány párostánc, a zenében typikus a duda

Szatmáritáncrend

Legényes, lassú és friss csárdás; igen temperamentumos legény és párostánc